Нова редакція ст. 87 Конституції України з Коментарями.

Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.

Коментар до ст. 87 Конституції України

Стаття 87 Конституції України встановлює важливу прерогативу Верховної Ради України у відносинах, які мають безпосереднє значення щодо політичної оцінки ефективної, відповідальної діяльності Кабінету Міністрів України. Саме парламент у разі виявлення явних прорахунків, кризових явищ, які спричинені діяльністю Кабінету Міністрів України і позначаються на житті суспільства, наділений конституційним правом прийняття резолюції недовіри. Це означає, що конституційна норма визначає безпосередню залежність і взаємозв’язок між виконанням Кабінетом Міністрів України своїх повноважень та практичними результатами, які має отримувати суспільство. Верховна Рада України повинна регулярно контролювати діяльність Уряду в досягненні соціально економічних результатів, а головне – виявляти

наскільки виконуються завдання, передбачені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України. Вона розробляється Урядом і схвалюється Верховною Радою України. Питання про притягнення до відповідальності Кабінету Міністрів України належить до безпосередньої і виключної компетенції парламенту, зокрема, його контрольних функцій стосовно виконавчої влади і безпосередньо Кабінету Міністрів України. За відсутності норм Конституції України про «повновладдя представницьких органів влади», а також конституційних вимог, які встановлюють підзвітність і підконтрольність їм центральних органів виконавчої влади, відповідальність Кабінету Міністрів України є політичною оцінкою висновку Верховної Ради України про неспроможність діючого Уряду виконати окреслені Верховною Радою України завдання, наявність суттєвих прорахунків державного управління, які призвели до загрозливого стану економіки, зростання внутрішнього і зовнішнього боргу, тощо. Важливо враховувати також, що в ч. 1 ст. 87 Конституції України постановка перед Верховною Радою України питання про відповідальність Уряду безпосередньо стосується раніше реалізованого парламентом повноваження щодо надання згоди для призначення Президентом України кандидатури Прем’єр міністра України. У політико правовому вимірі це є проявом взаємодії законодавчої та виконавчої влади, символізує їх спільну політичну відповідальність за стан соціально економічного розвитку країни. Фактично при цьому Верховна Рада України не стільки оцінює особисті якості кандидатури Прем’єр міністра України, яка подавалася Президентом України для призначення, скільки виражає ставлення парламенту до політичного курсу, який буде реалізовуватися новосформованим Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим важливе значення для постановки питання на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо відповідальності Кабінету Міністрів України має попереднє здійснення заходів парламентського контролю за його діяльністю. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України щорічно розглядається звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання схваленої Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Крім того, Урядом надаються на розгляд Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України разом з доповідями про хід і результати виконання затверджених Верховною Радою України загальнодержавних програм економічного, науково технічного та інших, які також можуть розглядатися на пленарному засіданні парламенту. Відповідно до п. 3 ст. 228 Регламенту Верховної Ради України за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу парламенту Верховна Рада може в будь який час прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань результатів виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми його діяльності, відповідних співдоповідей комітетів та обговорення звіту за підсумками розгляду цього питання Верховною Радою України приймається відповідна постанова. Проте прийняття такої постанови Верховна Рада України при негативних оцінках діяльності Кабінету Міністрів України, включаючи визнання незадовільного ставлення до конкретних дій Уряду за результатами звітної діяльності, не означає недовіру Кабінету Міністрів України, що тягне конституційну відставку Уряду.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України повинно розглядатися Верховною Радою України виключно за умови додержання вимог ст. 87 Конституції України з прийняттям резолюції недовіри Кабінету Міністрів України. Це означає, що питання про відповідальність Уряду вноситься за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підтриманою їх підписами. Особливість і надзвичайна важливість розгляду цього питання полягає в тому, що таке питання включається до порядку денного сесії Верховної Ради України без голосування. За своїм процесуальним порядком відповідно до Регламенту (п. 2 ст. 231) встановлено, що після винесення на розгляд Верховної Ради України питання про відповідальність Уряду комітети Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання не пізніш, як у чотириденний строк формулюють і направляють через Апарат Верховної Ради України питання до Кабінету Міністрів України, на які вони б хотіли отримати відповіді до розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Таким чином, Верховна Рада України не може штучно спричинити урядову кризу, а приймаючи відповідне рішення керуватися лише політичною оцінкою наслідків діяльності Уряду. Слід зазначити, що в цьому полягає одна з умов стабільності конституційного режиму в державі.

Процедура отримання від Уряду відомостей комітетами Верховної Ради України передбачає триденний строк, у межах якого Кабінет Міністрів повинен надати відповіді на поставлені запитання. Узагальнений варіант інформації Кабінету Міністрів України разом з відповідями на запитання направляється до апарату Верховної Ради України, після чого в терміновому порядку надається народним депутатам України. До обов’язків Уряду належить відправка одного примірнику такої інформації до Рахункової палати для підготовки висновків. Тільки після виконання вказаних дій Кабінетом Міністрів України парламентські комітети можуть розглядати на своїх засіданнях питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Відповідно до ст. 231 Регламенту Верховної Ради України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через 10 днів після внесення пропозицій. Прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України відбувається як завершальний акт розгляду питання Верховною Радою України про відповідальність Уряду.

Розгляд питання починається з доповіді народного депутата, уповноваженого з числа народних депутатів, які ініціювали подібне питання. Після вмотивованої доповіді доповідач зобов’язаний відповідати на усні запитання представників депутатських фракцій та інших народних депутатів. Після закінчення відповідей на запитання Прем’єр міністру України, а в разі його відсутності з поважних причин – Першому віце прем’єр міністру України надається право виступу. Проте процедура цим виступом не завершується.

На пропозицію депутатської фракції, комітету Верховна Рада України може прийняти рішення про заслуховування інформації членів Кабінету Міністрів України. Для надання народним депутатам інформації члену Кабінету Міністрів України надається теж право виступу. Після інформації член Кабінету Міністрів відповідає на запитання представників депутатських фракцій.

Передбачено також після доповіді та відповідей на запитання надання слова для виступу представникам комітетів та депутатських фракцій. Таким чином, проводиться з’ясування всіх аспектів питання про відповідальність Уряду.

Голосування щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України вважається позитивним, якщо за резолюцію проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

Конституцією передбачається, що це питання не може розглядатися Верховною Радою більше одного разу протягом однієї чергової сесії Верховної Ради України, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Це повноваження парламенту розглядається органами конституційної юрисдикції як самостійний і окремий вид політичної відповідальності Уряду перед парламентом поряд з встановленим правом Президента України приймати рішення про припинення повноважень Прем’єр міністра України, що тягне його відставку та всього складу Кабінету Міністрів України. Регламент Верховної Ради України встановлює (п. 6 ст. 3), що засідання з питання про відповідальність Кабінету Міністрів України в повному обсязі транслюється в прямому ефірі.

Інший коментар до статті 87 Конституції України

Стаття регламентує питання, пов’язані із визначенням Верховною Радою відповідальності Кабінету Міністрів та виразу йому недовіри, яка тягне за собою його відставку. У відповідності з нею питання про відповідальність Кабінету Міністрів може бути розглянуте за пропозицією не менше як 150 депутатів (1/3 конституційного складу Верховної Ради). Резолюція недовіри Кабінету Міністрів вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало не менш як 226 депутатів, тобто більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

Норма, яку містить ч. 2 цієї статті, спрямована на створення певної стабільності в роботі Кабінету Міністрів шляхом обмеження можливостей Верховної Ради України постійно тримати Кабінет Міністрів піл загрозою розгляду питання про його відповідальність Конституція забороняє розглядати це питання частіше ніж один раз протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів.

Зміст цієї статті грунтується на принципі розподілу влади. Адже в ній, з одного боку, закріплюється специфічна форма контролю однієї гілки влади іншою (повноваження Верховної Ради України розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів), а з другого – гарантується обмеження впливу цієї гілки влади на виконавчу владу (встановлення певного терміну, за якого відповідне питання може розглядатися).