Нова редакція ст. 115 Конституції України з Коментарями.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

Коментар до ст. 115 Конституції України

Коментована стаття визначає період, на який створюється Кабінет Міністрів України, та підстави припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

Строк повноважень Кабінету Міністрів України співвідноситься із строком повноважень Президента України і не може перевищувати п’яти років, оскільки відповідно до ст. 103 Конституції України Президент України обирається громадянами України строком на п’ять років. З обранням Президента України Кабінет Міністрів України складає перед ним свої повноваження. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, новообраному Президенту України (ч. 2 ст. 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). Такий порядок складення повноважень є обов’язковим і обумовлений обранням Президента України.

Інші випадки припинення повноважень Кабінету Міністрів України мають достроковий характер і пов’язані з інститутом відставки.

Право на дострокову відставку мають персонально Прем’єр міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України. За умови відставки Прем’єр міністра України у відставку йде і Кабінет Міністрів України у повному складі.

Відставка Кабінету Міністрів України можлива за власною ініціативою Кабінету Міністрів України (добровільна) і за ініціативою Верховної Ради України чи Президента України (вимушена, або примусова). Заяву про відставку у всіх випадках зобов’язаний подати Прем’єр міністр України Президенту України.

Тому можна зауважити, що відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів України, відставки Прем’єр міністра України або його смерті (п. 2 ст. 12 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»).

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри йому можуть бути розглянутими Верховною Радою України на пропозицію не менше як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу. Пропозиція народних депутатів про відповідальність Кабінету

Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через десять днів після її внесення, а отже, може бути розглянутою і раніше десятиденного строку. На засідання запрошуються всі члени Кабінету Міністрів України.

Якщо за резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України, вона вважається прийнятою. У зв’язку з прийняттям такої резолюції Верховною Радою України Прем’єр міністр України зобов’язаний надати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у день прийняття Верховною Радою України такої резолюції.

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів України, прийнята Верховною Радою України, має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. У пункті 6 ст. 13 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» зазначається, що Верховна Рада України не може розглядати більше одного разу протягом чергової сесії питання про відповідальність Кабінету Міністрів України, а також не може розглядати це питання протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Президент України має право прийняти рішення про відставку Кабінету Міністрів України. У день прийняття рішення Президента України про відставку Прем’єр міністр України зобов’язаний подати йому заяву про відставку Кабінету Міністрів України. Отже, відставка Кабінету Міністрів України за резолюцією Верховної Ради України про недовіру йому, як і відставка Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України, супроводжується заявою Прем’єр міністра України Президенту України про відставку Кабінету Міністрів України.

За дорученням Президента України Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраним Президентом України або перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Визначений Конституцією України термін діяльності Кабінету Міністрів України, який склав свої повноваження або перебуває у відставці, зобов’язує Президента України призначити новий склад Кабінету Міністрів України.

Інший коментар до статті 115 Конституції України

Стаття регламентує строк повноважень Кабінету Міністрів України та можливі випадки їх припинення.

Згідно з частиною першою коментованої статті Кабінет Міністрів створюється на строк повноважень Президента України, тобто на п’ять років. Це правило відповідає особливостям прийнятої в Україні змішаної форми державного правління, в якій Президент відіграє велику роль у сфері виконавчої влади і, зокрема, мас значні повноваження у формуванні персонального складу Кабінету Міністрів.

Інші випадки припинення повноважень Кабінету Міністрів пов’язані з інститутом відставки. Передбачається, що вона можлива як за власною ініціативою (добровільна), так і за ініціативою інших державних органів (обов’язкова). Відставка заявляється Президентові.

Право на відставку мають персонально Прем’єр-міністр та інші члени Кабінету Міністрів. При чому відставка Прем’єр-міністра тягне за собою відставку Кабінету Міністрів у повному складі.

Кабінет Міністрів України зобов’язаний піти у відставку у випадку прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінетові Міністрів у порядку ст. 87 Конституції, а також за рішенням Президента.

За дорученням Президента Кабінет Міністрів, 1 відставка якого прийнята, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів, але не довше ніж 60 днів. Тобто протягом цього строку Президент України зобов’язаний призначити новий склад Кабінету Міністрів у порядку, визначеному ст. 114 Конституції України (див. коментар до цієї статті).