Нова редакція ст. 161 Конституції України з Коментарями.

День прийняття Конституції України є державним святом – Днем Конституції України.

Коментар до ст. 161 Конституції України

Прийняття Верховною Радою України Конституції України – першої Конституції незалежної держави – 28 червня 1996 р. зробило цей день особливим в історії Українського народу. Тим більше, що саме цього дня Конституція України відповідно до її статті 160 набула чинності. Значення дня прийняття Конституції України отримало відображення в змісті Основного Закону – коментована ст. 161 Конституції України передбачає, що день її прийняття «є державним святом – Днем Конституції України».

Жоден інший святковий (неробочий) день не вказується в тексті Конституції України, що також додає значущості Дню Конституції як державному святу. Необхідно також завважити, що в Україні «державні свята» встановлюються згідно зі ст. 92 Конституції виключно законами України.

Верховна Рада України з цією метою схвалила Закон України «Про внесення доповнення до статті 73 Кодексу законів про працю України», яким до переліку святкових днів було внесено цифри і слова «28 червня – День Конституції України». При цьому законодавець не встановив особливостей «державного свята» порівняно з іншими святковими днями, передбаченими частиною першою статті 73 Кодексу законів про працю України.

День Конституції України вважається неробочим днем. Згідно з частиною третьою ст. 73 Кодексу законів про працю України цього дня «допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення». Визначалося також, що «допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених ст. 71 цього Кодексу» та компенсації за роботу цього дня «відповідно до статті 107 цього Кодексу». Крім іншого, ст. 107 вказаного Кодексу передбачає, що на бажання працівника, який працював у святковий день, «йому може бути наданий інший день відпочинку».

У період перебування українських земель у складі СРСР, незважаючи на схвалення в умовах Радянської України чотирьох конституцій, свято Дня Конституції не відзначалося на рівні республіки. Проте така традиція існувала на союзному (федеральному) рівні в СРСР. День прийняття Конституції СРСР 1936 р. відзначався 5 грудня, а після схвалення Конституції СРСР 1977 р. цей день було перенесено на 7 жовтня. У сучасних державах ставлення до Дня прийняття Конституції є різним. Наприклад, у Російській Федерації починаючи з 2005 р. День Конституції (12 грудня) уже не вважається неробочим днем.

В Україні вперше День Конституції було відзначено в першу річницю схвалення Основного Закону – 28 червня 1997 р., причому комплекс організаційних заходів з цієї нагоди був широким і включав від випуску пам’ятної монети «Перша річниця Конституції України» до оголошення амністії. З того часу вже склалася традиція відзначання Дня Конституції України, котра передбачає низку заходів на державному та місцевому рівнях, зокрема: покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України у містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших населених пунктах; проведення науково практичних конференцій, «круглих столів», інших заходів за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки та культури; організацію та проведення у закладах культури, закладах для дітей і молоді, військових частинах тематичних заходів, спрямованих на виховання правової культури, поширення знань про конституційні права і свободи людини і громадянина, отримання знань з історії та розвитку українського державотворення, а також про діяльність його видатних діячів.

Відповідно до Указу Президента України «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 р. №987/2004 р. у День Конституції України органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян установлюють (вивішують) Державний Прапор України.

Міністерство закордонних справ України, крім того, забезпечує проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із нагоди Дня Конституції України із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.

Інший коментар до статті 161 Конституції України

Визначення в Конституції України дня її прийняття державним святом є закономірним наслідком конституційного процесу, що відбувався в Україні з часу набуття нею незалежності. Ця Конституція закріпила і юридично ствердила історичний факт існування держави Україна, реальне здійснення українською нацією, всім Українським народом права на самовизначення у відповідності з його суверенною волею, створення національної незалежної і суверенної держави як держави демократичної, соціальної і правової.

З прийняттям Конституції 28 червня 1996 р. завершився процес становлення і юридичного оформлення Української держави. Перед Українським народом і міжнародним співтовариством було чітко визначено, що Україна є державою, яка найвищою соціальною цінністю визнає людину, гарантує її невід’ємні права і свободи, забезпечує принцип народовладдя, спрямовує свою діяльність на забезпечення національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими державами на основі поваги до норм міжнародного права. Конституція проголосила основні засади державного буття і громадянського суспільства, демократичну організацію державної влади, єдиним джерелом якої визнана суверенна влада народу.

Історичне значення Конституції для державотворення в Україні, набуття Українським народом статусу державної нації зумовлює визначення Дня Конституції України державним святом. Таке конституційне положення зобов’язує державу офіційно відзначати цей день як визначну подію в житті Українського народу, що потребує відповідних державних заходів по організації свята.

З прийняттям Конституції України ст. 73 Кодексу законів про працю доповнена положенням, що День Конституції України є святковим днем. Якщо цей день, як і інші визначені законом свята, збігається з вихідним днем (суботою чи неділею), то вихідним є і наступний за ним день (ст. 67 КЗпП).