Нова редакція ст. 112 Конституції України з Коментарями.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

Коментар до ст. 112 Конституції України

Коментована стаття визначає порядок виконання президентських повноважень у разі вакантності посади глави держави.

У цій статті закріплюється, що в разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв’язку з відставкою, неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я, усунення з поста в порядку імпічменту або смертю виконання президентських обов’язків покладається на Прем’єр міністра України. При цьому визначаються такі умови виконання Прем’єр міністром України повноважень Президента України.

По перше, обмежується час виконання повноважень, оскільки закріплюється, що Прем’єр міністр може виконувати обов’язки глави держави тільки в період до обрання і вступу на пост нового Президента України. Прем’єр міністр приступає до виконання повноважень Президента України з моменту, який залежить від підстав дострокового припинення повноважень глави держави: 1) з моменту набуття чинності відставки Президента України, тобто з моменту проголошення заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України; 2) з моменту прийняття Верховною Радою України рішення про неможливість виконання Президентом своїх повноважень за станом здоров’я; 3) з моменту прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 4) з моменту встановлення факту смерті особи, що обіймала пост Президента України.

Прем’єр міністр припиняє виконувати повноваження глави держави з моменту вступу на пост нового Президента України, тобто з моменту складення ним присяги народові на засіданні Верховної Ради України. Глава держави, обраний на позачергових виборах, складає присягу в п’ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

По друге, наголошується, що дострокове припинення повноважень Президента повинно бути здійснене відповідно до статей 108,109, 110, 111 Конституції України, тобто обов’язково повинна бути чітко дотримана конституційна процедура дострокового припинення повноважень глави держави щодо кожного випадку.

По третє, перелік підстав, коли виконання обов’язків Президента України покладається на Прем’єр міністра України, є вичерпним. Тобто в усіх інших випадках (перебування Президента у відпустці, на лікуванні, з візитами за кордоном) тимчасове виконання президентських повноважень на Прем’єр міністра не покладається. Не передбачається така можливість і в інших екстраординарних випадках, наприклад при незаконній ізоляції глави держави, зникненні його безвісти.

Відсутність у коментованій статті вказівки на процедуру юридичного оформлення початку й закінчення періоду тимчасового виконання обов’язків є свідченням того, що Прем’єр міністр здійснює їх безпосередньо за Конституцією та їх виконання не потребує санкціонування з боку Верховної Ради України.

За змістом коментованої статті у разі дострокового припинення повноважень Президента України Прем’єр міністр стає не новим главою держави, а лише тимчасово виконуючим його повноваження, і то в обмеженому обсязі, тобто можна говорити про те, що у випадку вакантності посади глави держави на підставах, передбачених статтями 108–111 Конституції України, Прем’єр міністр України поєднує статус глави уряду зі статусом квазі Президента України. Перехід обов’язків глави держави до Прем’єр міністра України не є підставою для складення повноважень Кабінетом Міністрів України та головами місцевих державних адміністрацій.

Оскільки Прем’єр міністр України, який виконує обов’язки Президента України, не отримує мандат довіри від народу, а приступає до виконання президентських обов’язків автоматично безпосередньо на основі Конституції, то обсяг його компетенції як глави держави є суттєво обмеженим. Коментована стаття містить чіткий перелік повноважень, які Прем’єр міністр, що виконує обов’язки Президента України, не може здійснювати. Зокрема він не може: звертатися з посланнями до народу та зі щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою; припиняти повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначати членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах; призначати за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняти його з посади; призначати половину складу Ради Національного банку України; призначати на посади та звільняти з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України; створювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; скасовувати акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; призначати третину складу Конституційного Суду України; нагороджувати державними нагородами; встановлювати президентські відзнаки та нагороджувати ними; здійснювати помилування. Зазначений перелік обмежень є вичерпним.

Інший коментар до статті 112 Конституції України

Дана стаття містить положення, за якими у випадку, коли повноваження Президента України припиняються достроково відповідно до ст. 108, 109, 110, 111 Конституції України, виконання обов’язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Прем’єр-міністра України. Останній в період тимчасового виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати частини тих повноважень Президента, які передбачені ст. 106 Конституції, а саме: звертатися з посланням до народу та із щорічним і позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою; припиняти повноваження Верховної Ради, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначати за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів державної виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах; призначати за згодою Верховної Ради на посаду Генерального прокурора України та звільняти його з посади; призначати половину складу Ради Національного банку України; призначати на посади та звільняти з посад за згодою Верховної Ради Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; скасовувати акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; призначати третину складу Конституційного Суду України; нагороджувати державними нагородами, встановлювати президентські відзнаки і нагороджувати ними; здійснювати помилування.

Слід зауважити, що конституції країн світу по-різному визначають порядок заміщення посади президента, що стала вакантною достроково. У США прямим конституційним спадкоємцем президента є віцепрезидент, який обирається одночасно з президентом і на той же строк. Останній не тільки заміщує президента під час його тимчасової відсутності або недієздатності, а й займає президентську посаду у випадках її вакантності в разі відставки або смерті президента. Для США характерним є те, що на відміну від переважної більшості інших країн, де заміщення президента здійснюється тимчасово до його дострокових виборів, цю посаду наступник займає до кінця встановленого строку повноважень. У Мексиці і в ряді інших президентських республік на таких самих умовах займає вакантну посаду обраний парламентом тимчасовий президент.

У Болгарії та в Індії обов’язки президента тимчасово виконує віце-президент, у Польщі – голова нижньої, а за ним і верхньої палати, в Італії, Румунії, Франції та Югославії – голова верхньої палати, в Австрії, Росії, Словаччині і Фінляндії – глава уряду, в Ірландії та Ісландії – спеціальна колегія, до складу якої входять голови палат (парламенту), голова верховного суду, а в Ісландії – ще й глава уряду.