Нова редакція ст. 110 Конституції України з Коментарями.

Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Коментар до ст. 110 Конституції України

Коментована стаття закріплює загальну процедуру дострокового припинення президентських повноважень у зв’язку з настанням такої обставини, як неможливість виконувати ним свої повноваження за станом здоров’я.

Конституційно визначено, що при виникненні сумніву у Верховної Ради України про можливість виконувати Президентом свої повноваження за станом здоров’я вона готує і направляє на розгляд до Верховного Суду України відповідне звернення. Оскільки медичні критерії для порушення такої процедури законодавчо не закріплені, то причини виникнення такого сумніву можуть бути різні – тривалий розлад здоров’я, симптоми, що свідчать про недієздатність, каліцтво чи тяжку невиліковну хворобу, яка робить неможливим виконання главою держави своїх обов’язків.

Певна деталізація конституційних приписів щодо процедури імпічменту Президента України здійснена в ст. 170 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 р.

Згідно з Регламентом Верховної Ради України у разі якщо Верховній Раді стануть відомі факти про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, за пропозицією Голови Верховної Ради України або не менш як 45 народних депутатів Верховна Рада може створити тимчасову слідчу комісію для перевірки відповідних фактів.

Тимчасова слідча комісія з цього питання створюється на закритому пленарному засіданні Верховної Ради в порядку, передбаченому законом про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України та Регламентом Верховної Ради. Після створення тимчасової слідчої комісії Голова Верховної Ради України невідкладно повідомляє про це Президента України.

Верховна Рада на підставі висновку тимчасової слідчої комісії, підготовленого з урахуванням медичного висновку про стан здоров’я Президента України, може прийняти постанову про звернення до Верховного Суду України щодо надання ним письмового подання про дострокове припинення повноважень Президента України за станом здоров’я.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я встановлюється Верховною Радою на її закритому пленарному засіданні на підставі письмового подання Верховного Суду України і медичного висновку та підтверджується рішенням, прийнятим більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Про прийняте рішення Голова Верховної Ради України терміново письмово повідомляє Президента України, Прем’єр міністра України, Голову Конституційного Суду України, Голову Верховного Суду України та офіційно оприлюднює відповідний акт Верховної Ради через засоби масової інформації.

Оскільки чіткої процедури огляду стану здоров’я Президента на конституційному або законодавчому рівні не закріплено, можна зробити припущення про необхідність створення авторитетної медичної комісії, проведення спеціального медичного консиліуму, оскільки неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я повинна бути підтверджена відповідним медичним висновком. Ініціатива щодо проведення такого консиліуму належить Верховній Раді України.

Медична комісія повинна провести всебічне обстеження стану здоров’я Президента України, на його основі чітко встановити діагноз і констатувати наявні розлади здоров’я. При цьому у висновку медичної комісії має бути подана розгорнута характеристика того, як наявні розлади здоров’я позначаються на поведінці хворого, яким чином впливають на його здатність до фізичної та розумової діяльності. Медичний висновок має бути належним чином оформлений і підписаний, хоча сам по собі він ще не є вирішальним фактором у розв’язанні питання про неможливість виконання главою держави своїх повноважень за станом здоров’я.

На підставі отриманих документів Верховний Суд України повинен підготувати спеціальне письмове подання, у якому має зробити відповідний юридичний висновок щодо стану здоров’я Президента, і направити його разом із медичним висновком до парламенту.

За наявності висновку Верховного Суду України і медичного висновку питання про можливість Президента України виконувати свої повноваження за станом здоров’я вноситься до порядку денного поточної сесії парламенту і розглядається на пленарному засіданні. Згідно з Регламентом Верховної Ради України рішення про неможливість виконання главою держави своїх повноважень за станом здоров’я на такому засіданні Верховної Ради України приймається більшістю від її конституційного складу. Повноваження Президента України достроково припиняються в цьому разі з моменту прийняття парламентського рішення, тобто з моменту офіційного оголошення підсумків голосування.

Конституції багатьох зарубіжних держав передбачають можливість тимчасового припинення повноважень глави держави (тимчасової вакансії). Наприклад, конституції Аргентини (ст. 87), Бразилії (ст. 79), Єгипту (ст. 82), США (розділ 1 ст. II) у випадку тимчасової вакансії передбачають заміщення поста глави держави віце президентом. Більше того, ст. 80 Конституції Бразилії навіть передбачає, що в разі неможливості виконання своїх обов’язків президентом і віце президентом або виникнення вакансії відповідних посад голови палат парламенту і голова федерального верховного суду здійснюють обов’язки Президента в порядку переліку. Таким чином, передбачено цілий ряд вищих посадових осіб, які можуть тимчасово здійснювати повноваження глави держави, аби тільки вона не була вакантною, що досить важливо в аспекті забезпечення стабільності конституційного ладу, національної безпеки.

Основний Закон України (до речі, як і конституції Ірландії, Словенії та Узбекистану) не передбачає ані поста віце президента, ані можливості тимчасового припинення повноважень глави держави. Більше того, ч. 2 ст. 106 взагалі забороняє Президентові України передавати свої повноваження іншим особам або органам протягом усього строку повноважень. Із цього випливає, що навіть у випадку хвороби, яка не має стійкого характеру, але пов’язана з тривалим лікуванням або госпіталізацією, Президент зберігає свої повноваження в повному обсязі і повинен виконувати обов’язки в міру своїх можливостей.

Оскільки неможливість виконання повноважень за станом здоров’я як конституційна підстава дострокового припинення повноважень Президента України не передбачає як обов’язкову ознаку стійкість розладу здоров’я, то неврегульованим залишається питання, чи повинні достроково припинятися повноваження глави держави внаслідок хвороби, яка не має стійкого характеру, але пов’язана із тривалою неможливістю виконання президентських повноважень внаслідок стаціонарного лікування, госпіталізації, проведення хірургічних операцій, перебування в реанімації тощо.

Наявність суттєвих прогалин у конституційній регламентації порядку припинення повноважень Президента України у зв’язку з неможливістю їх виконання за станом здоров’я потребує додаткової регламентації на законодавчому рівні. Це ще раз свідчить про необхідність прийняття закону про Президента України, у якому має бути чітко визначено, яка медична установа надаватиме висновок про стан здоров’я Президента України, протягом якого терміну такий висновок повинен бути представлений, яким має бути зміст висновку Верховного Суду України і в який термін він повинен бути представлений на розгляд парламенту, як бути в разі тимчасової неспроможності глави держави виконувати свої повноваження тощо.

Інший коментар до статті 110 Конституції України

Стаття встановлює певну процедуру з’ясування неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я. При виникненні сумніву щодо можливості Президента виконувати свої повноваження за станом здоров’я Верховна Рада готує відповідне звернення до Верховного Суду України. Сумнів може бути викликаний симптомами, які свідчать про недієздатність, каліцтво, надто хворобливий стан або тривалу хворобу Президента і т.д. Верховний Суд, вивчаючи це питання, дає об’єктивну оцінку стану здоров’я Президента. На підставі зібраних даних Верховний Суд України складає спеціальне письмове подання, яке разом з медичним, висновком надсилається Верховній Раді. Остання І розглядає ці матеріали і в разі встановлення неможливості виконання Президентом своїх повноважень приймає більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу рішення про дострокове припинення повноважень Президента.

Більшість конституцій країн світу встановлює, що повноваження президентів припиняються достроково у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я. Проте далеко не всі вони регламентують порядок припинення цих повноважень так докладно, як це зроблено у Конституції України.